Valp eller vuxen hund – Vad är bäst?

En väldigt vanlig fundering som man kan ha innan man ska köpa hund är huruvida man bör köpa en valp eller en vuxen hund. Funderingen grundar sig främst i att valpar kräver mycket tid, medan en vuxen hund redan är “klar”. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med båda alternativen. En vuxen hund har förvisso redan lärt sig en hel del, t.ex. olika kommandon, att vara rumsren och vara hemma själv under kortare perioder. Fördelen med en valp är att du själv kan välja hur du vill att din hund ska vara uppfostrad. Du har varit med från start och har kunnat bestämma in i minsta detalj.

Så hur ska man då tänka? Till att börja med kan det vara bra att skriva en lista på alla de fördelar och nackdelar de olika alternativen har. Vi hjälper till.

Fördelar med valp: Du kan själv bestämma hur du vill att valpen ska uppfostras, du har möjlighet att få fler år tillsammans med din valp och du får en hund som kommer att kunna anpassa sig till det nya hemmet mycket snabbare. Visst är de också sjukt söta!

Nackdelar med valp: Jo, det finns även nackdelar med att välja en valp. En valp kräver otroligt mycket tid och tålamod från dig som hundägare. Din hund har inte lärt sig att vara hemma ensam och du kommer att behöva planera din vardag därefter. Under de första veckorna av valpens liv i det nya hemmet behöver du finnas på plats dygnet runt.

Fördelar med vuxen hund: Du har möjlighet att ge en äldre hund fina sista år i livet t.ex. genom adoption från utlandet. Din hund kommer att bli en trogen kamrat som vill uppleva allt tillsammans med dig. Hunden är dessutom förhoppningsvis redan lärd ett flertal kommandon, är vaccinerad och har lärt sig att vara hemma ensam.

Nackdelar med vuxen hund: En redan vuxen hund har redan sitt fasta sätt att bete sig och göra saker. Hunden har kanske fått en annan uppfostran än den du själv skulle föredra. Det är också mycket svårare att lära en äldre hund nya saker eller förändra gamla beteendemönster och de kan kräva lite mer tid att anpassa sig till ett nytt hem och en ny familj.