Farliga hundraser – finns det?

Många kan känna sig nervösa i närheten av en så kallad “kamphund”. Tyvärr är det många raser som under åren har fått klassas som farliga, men stämmer det verkligen? Generellt sett kan man säga att det faktiskt inte finns en enda hundras som är farlig i sig. Det man däremot bör tänka på är att det kan finnas raser som besitter vissa egenskaper som av dåliga hundägare kan utnyttjas, vilket i sig kan göra hunden farlig.

Det är viktigt att förstå att det inte är hunden eller hundrasen i sig som är farlig. Allt hänger alltså på vad det är för uppfödare eller person som står bakom hunden i fråga. SKK jobbar aktivt för att se till så att alla uppfödare följer de regler och villkor som finns, men tyvärr går det inte att reglera allt. Även polisen jobbar naturligtvis aktivt för att se till så att “farliga hundar” inte blir ett samhällsproblem. Det blir det dock enbart om människor känner sig rädda för en specifik hund i ett område.

Bör man välja en ofarlig hund istället?

Precis som det inte finns farliga hundar så finns det inte heller ofarliga hundar. Hundar är djur och alla djur kan bitas om de känner sig hotade eller rädda. Det man däremot kan tänka på är att en liten hund inte kan göra lika stor skada som en stor hund som är rädd eller hotad. Man bör dock vara medveten om att man som hundägare bär ansvaret över de skador som hunden åstadkommer, oavsett om det t.ex. uppstår skador i samband med att en hundrastare har hunden ute på promenad eller om man anser att hunden har blivit provocerad av något eller någon.

Vad avgör om en hund är farlig eller inte?

Det är naturligtvis svårt att säga vad som kommer vara avgörande för om en hund kan ses som farlig eller inte. Har man inte haft hund tidigare så finns det absolut raser som inte är lika lämpliga som andra. När man bestämmer sig för att köpa hund är det viktigt att man skaffar sig så mycket kunskap om rasen som möjligt. Orsaken till detta är att alla hundar är framavlade för ett visst ändamål. Det kan t.ex. handla om jakt, att vakta eller som “ren” sällskapshund. Det är även viktigt att man ser till så att man uppfostrar sin hund rätt, att den får kärlek, sällskap och aktiviteter. Hunden kan annars utveckla beteenden som kan kännas farliga eller oönskade, oavsett vilken ras det handlar om.