Tävling

1942 - 75 år - 2017

Varbergs Brukshundklubb, Breareds Mosse Box 1048 , 432 13 Varberg, tfn 073-077 37 26, info@varbergsbrukshundklubb.se

Tävla på Varbergs Brukshundklubb

 

Varbergs Brukshundklubb arrangerar olika sorters tävlingar under större delen av året, Agility, Rallylydnad, Bruks, IPO, Lydnad samt en hel del träningstävlingar!

Anmälan och mer information hittar du SBK Tävling om inget annat anges

Information och anmälan till AGILITYTÄVLINGAR görs på SAgIK Tävling om inget annat anges.

 

 

Funktionärsplanering

Har du anmält dig som funktionär till någon utav 2018 års bruks- och lydnadstävlingar? Anmäl ditt intresse här

 

Tävlingar 2018

 

Lydnad

Alla hundar har rätt till att delta i lydnadsprov, även de som inte är registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK).

I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika klassar där svårigheterna ökar successivt. Den lägsta klassen består bl.a. av grundläggande moment som att gå fot, hopp och platsliggning. Proven är även utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid t.ex. hoppmomentet.

 

Bruksprov

I fyra olika klasser, från appellklass till elitklass, kontrolleras hundens färdigheter. Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i lydnadsprov, dels i fältprov.

Man tävlar i följande grenar:

 

Skyddshunden ska vara en allround hund, kunna lydnad, spår, sök, uppletande och planskydd.

 

Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått. Praktiskt används detta arbetssätt idag mest av militär och polis.

 

I elitklass ska hunden följa ett spår som är cirka 1500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt.

 

Rapporthunden används ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband. Denna träning- och tävlingsform är mycket social, då både husse och matte deltar. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer.

 

Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade område. Idag används sökhunden vid t.ex. skallgång efter försvunna personer. I elitklass ska sökhunden leta rätt på tre personer med starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt.

 

IPO/BHP, BSL och BSP Svenska Brukshundklubb har även tävlingar i IPO/BHP (internationell Prövnings Ordning/BruksHundProv) som är en kontinental variant till vår skyddshund. I IPO/BHP ingår skyddsarbete, spår och lydnad.

 

 

Copyright © All Rights Reserved to Varbergs Brukshundklubb

 

Saknar du något här? Kontakta webmaster@varbergsbrukshundklubb.se