Trivselregler

1942 - 75 år - 2017

Varbergs Brukshundklubb, Breareds Mosse Box 1048 , 432 13 Varberg, tfn 073-077 37 26, info@varbergsbrukshundklubb.se

Trivselregler

 

Var snäll och respektera nedanstående trivselsregler,

så att alla vi som använder klubbens område kan trivas och känna oss välkomna.

 

 • Löptikar får vistas på planerna.
 • Hundar skall vara vaccinerade för att få delta i klubbens aktiviteter.
 • Plocka upp efter hunden på alla öppna marker som vi nyttjar. Kom ihåg att ha påsar till hands och släng påsarna i de tunnor som finns.
 • Bind inte upp din hund i flaggstänger, utemöbler eller utmed gång- och körvägar.
 • Kopplade hundar får vistas i klubbstugan – torka våta och leriga tassar. I köket är det dock absolut hundförbud.
 • Se till att det träningsmaterial du använt läggs tillbaka i materialboden – på rätt plats!! Om du är den siste som lämnar klubben – var snäll och släck, lås och koppla på larmet.
 • Rökning är förbjuden i stugan. Askfat finns på altanen.
 • Du som förälder ansvarar för att ditt barn inte går fram till uppbundna hundar eller använder träningsmaterial som leksaker.
 • Runt vår stuga finns strövområden och joggingstigar – du skall hålla fullständig kontroll på din hund och respektera att det finns hundrädda personer.
 • Bilar skall parkeras på parkeringsplatsen. Gräsytorna vid klubbstugan är inte till för parkering.
 • Hjälp till att skapa trevnad och kamratskap genom att följa dessa regler, samt att i övrigt uppträda och handla med omdöme och förnuft.

 

Reglerna antogs på medlemsmöte 86-05-29, revidering på medlemsmöte 04-10-13 samt 10-09-09.

Varbergs Brukshundklubbs styrelse

Copyright © All Rights Reserved to Varbergs Brukshundklubb

 

Saknar du något här? Kontakta webmaster@varbergsbrukshundklubb.se