Sektorer

1942 - 75 år - 2017

Varbergs Brukshundklubb, Breareds Mosse Box 1048 , 432 13 Varberg, tfn 073-077 37 26, info@varbergsbrukshundklubb.se

Sektorer i Varbergs Brukshundklubb

SBK har ras/avelsansvaret för brukshundraserna.

 

Det innebär att de har uppgift att främja en sund avel av klubbens raser för mentalt, exteriört och hälsomässigt fullgoda hundar.

 

En hunds mentalitet är av största vikt.

 

Våra hundar utsätts för miljörer som är krävande. Städerna med sin trafik, mycket människor, höga ljudnivåer med mera, vilket inte är en naturlig eller lätt miljö för en hund.

 

Mentalbeskrivning (MH) är den testform som används mest för att få en bra bild av hundarnas mentalitet.

 

Det arrageraras olika beskrivningar för att få fram hur hundar reagerar i olika situationer.

 

Sektionen Avel och hälsa arrangerar mentalbeskrivningar (MH) och mentaltest (MT) samt ser till att vi har utbildade figuranter, testledare och beskrivare.

Avel och hälsa

Hundägarutbildning

Ansvarar för kursverksamheten för klubbens medlemmar. De har även hand om utbildning och fortbildning av instruktörer och handledare samt arrangerar instruktörsmöten.

Målet med våra kurser är att vi skall ha roligt med våra hundar samtidigt som vi tränar för att få en fungerande vardag eller en bra tävlingshund.

 

Kontakta via:

hus@varbergsbrukshundklubb.se

 

Träningssektorn

 

Ansvarar bl.a. för den öppna träningen på klubben.

 

 

Prov och Tävling

 

Ansvarar för att planera och ansöka om tävlingarna som hålls på klubben.

 

Sammankallande: Christina Andersson

 

tavling@varbergsbrukshundklubb.se

 

Samhällsnytta

 

Denna sektion är vilande.

Sektion Klubb

 

Denna sektion ansvarar för allt som rör själva klubben

Copyright © All Rights Reserved to Varbergs Brukshundklubb

 

Saknar du något här? Kontakta webmaster@varbergsbrukshundklubb.se