MH-MT

1942 - 75 år - 2017

Varbergs Brukshundklubb, Breareds Mosse Box 1048 , 432 13 Varberg, tfn 073-077 37 26, info@varbergsbrukshundklubb.se

MH-MT

Tyvärr kommer inga MH/MT arrangeras på klubben 2016!

MH

Information och anmälan till MH via SBK Tävling.

MT

 

Maila in följande uppgifter till rus@varbergsbrukshundklubb.se:

  • Namn på ägare
  • Adress till ägare
  • Mailadress
  • Telefonnummer till ägare
  • Hundens fullständiga namn
  • Hundens registreringsnummer
  • Hundens chipnummer/ID-nummer
  • Hundens födelsedatum
  • Hundras
  • Hundens kön

Betala in 600 kr på BankGiro: 5640-4866. Uppge hundens reg.nummer och MT-datum i betalningen. Cirka två veckor innan aktuellt datum får du ett PM. Är det fler anmälda än platser, blir det lottning.

 

Vi följer SBK:s regler för anmälan och lottning. Anmälningstiden går ut 3 tre veckor innan provtillfället. Om uppgifter om hund och förare, eller betalning inte kommit in vid det datumet är anmälan inte giltig.

När anmälningstiden gått ut lottar vi platserna i de fall vi har fått in fler än åtta giltiga anmälningar. PM eller återbud skickas sedan ut till alla anmälda, enligt reglerna nedan.

För MH och MT gäller bland annat följande:

PM till funktionärer och deltagare samt återbudsbrev skall vara vederbörande till handa senast en (1) vecka före provtillfället. Startavgift återbetalas samtidigt med återbudsbrevet om utlyst beskrivning inställes eller om anmäld hund ej kan beredas plats.

Man får alltså inte företräde till platserna genom att ringa eller maila och fråga om man kommit med direkt man anmält sig.

Det är anmälarens skyldighet att känna till reglerna, som finns på www.brukshundklubben.se

Copyright © All Rights Reserved to Varbergs Brukshundklubb

 

Saknar du något här? Kontakta webmaster@varbergsbrukshundklubb.se